Giờ học Kĩ năng sống

Hàng tuần, trẻ sẽ được tham gia 1 giờ học kĩ năng sống để rèn luyện thêm rất nhiều kĩ năng cần thiết trong cuộc sống và cho tương lai.