Câu lạc bộ Âm nhạc

Hàng tuần, các bé sẽ được tham gia 1 buổi học tại Câu lạc Bộ Âm nhạc do thầy dạy nhạc đảm trách.

Lớp Nursery và Pre-School: Cảm thụ Âm nhạc

Lớp Pre-Kinder và Kinder: Học organ

Học phí của CLB Âm nhạc đã được bao gồm trong học phí hàng tháng.