Chương trình IPC được áp dụng cho các lớp Pre-Kinder (4 tuổi) và Kinder (5 tuổi) tại Global Kids và được giảng dạy kết hợp cùng chương trình Giáo dục Mầm non của Bộ Giáo dục.

IPC là gì?

IPC (International Primary Curriculum) là một chương trình toàn diện, đầy sáng tạo, sắp xếp theo chủ đề dành cho trẻ từ 4-6 tuổi, từ 7-9 tuổi và từ 9-12 tuổi với 1 qui trình, phương pháp rõ ràng và những mục tiêu học tập đặc biệt theo từng chủ đề, dành cho 2 mục tiêu học tập chính là giá trị toàn cầu và nhận thức cá nhân.

IPC được thiết kế để bảo đảm việc dạy và học 1 cách nghiêm ngặt theo các mục tiêu đề ra nhưng cũng đồng thời giúp các giáo viên tạo ra 1 chương trình giảng dạy đặc biệt thú vị, năng động, ý nghĩa cho học sinh. IPC giúp trẻ có cơ hội học hỏi, tiếp cận các mục tiêu toàn cầu, giúp trẻ liên hệ được việc học của mình với nơi mình đang sống cũng như so sánh được với việc học của những trẻ em trên các quốc gia khác. Chương trình IPC đã được hơn 1.800 trường mua bản quyền và áp dụng trên hơn 90 quốc gia. Tại Việt nam, chương trình hiện được sử dụng bởi các trường quốc tế danh giá BIS, BVIS, Renaissance…

Mục tiêu học tập là nền tảng xây dựng của IPC

Điểm mấu chốt của IPC là trẻ em cần phải được học hỏi. Có những mục tiêu, hoặc những tiêu chuẩn rõ ràng, cho tất cả những chủ đề của chương trình IPC. Những mục tiêu này giúp trẻ phát triển và hoàn thiện bản sắc cá nhân, và đặc biệt là dành cho sự phát triển của trẻ về tư duy toàn cầu và việc học toàn cầu. IPC cung cấp những mục tiêu học tập theo từng chủ đề trong giáo án, và theo từng độ tuổi từ 4-6 tuổi, từ 7 – 9 tuổi và từ 9-12 tuổi.   

 Mục tiêu của mỗi chủ đề

Mục tiêu của mỗi chủ đề bao gồm:

* Kiến thức (thực tế và thông tin trẻ phải học)

* Những kĩ năng (khả năng thực hành trẻ cần phải có để thực hiện mọi việc một cách thành thục)

* Sự hiểu biết (nhận thức sâu sắc về những khái niệm chủ chốt phát triển vượt thời gian)

Mục tiêu học tập của từng chủ đề được thiết kế theo các lĩnh vực:

- Nghệ thuật ngôn ngữ giao tiếp

- Toán học

- Khoa học

- Công nghệ

- Kĩ thuật

- Lịch sử

- Địa lý

- Phát triển thể chất

- Nghệ thuật và Xã hội

Mục tiêu cá nhân

Những mục tiêu cá nhân của chương trình IPC củng cố những gía trị riêng biệt và những khuynh hướng học tập mà chúng tôi tin là trẻ sẽ tìm thấy được những yếu tố chủ chốt trong thế kỉ 21. Chúng giúp phát triển những giá trị đó để giúp trẻ thấy thoái mái với những bối cảnh liên tục thay đổi trong cuộc đời mình. Những cơ hội để trải nghiệm và thực hành được xây dựng trong từng nhiệm vụ học tập của mỗi bài học. Mục tiêu cá nhân bao gồm 8 mục:  

* sự tìm tòi

* khả năng hồi phục

* giá trị đạo đức

* kĩ năng giao tiếp

* sự quan tâm

* sự hợp tác

* sự tôn trọng

* khả năng hòa nhập

Mục tiêu học tập quốc tế

IPC nổi bật và độc đáo trong việc xác định rõ rằng, những mục tiêu Quốc tế giúp trẻ bắt đầu hướng tới 1 một quan điểm quốc gia, quốc tế, toàn cầu và liên văn hóa ngày càng tinh vi và phát triển ý thức 'khuynh hướng toàn cầu’. Mỗi 1 bài học của IPC được đánh dấu bằng, thông qua những chủ đề khác nhau, những hoạt động tập trung vào học tập giúp trẻ bắt đầu phát triển một nhận thức toàn cầu và đạt được một ý thức ngày càng cao về bản thân, cộng đồng và thế giới xung quanh, cũng như tạo cảm hứng cho những hành động tích cực và sự gắn kết với vấn đề toàn cầu.

Qui trình học của IPC

Quá trình học khác biệt với mỗi bài học của chương trình IPC, cung cấp một phương pháp cấu trúc để bảo đảm những trải nghiệm học tập của trẻ được khuyến khích và nghiêm túc nhất có thể.