Đội ngũ giáo viên

Đội ngũ giáo viên tại Global Kids là những giáo viên bản ngữ và giáo viên Việt Nam có kinh nghiệm và bằng cấp giảng dạy trường mầm non, tận tâm yêu nghề và yêu trẻ.

Lớp Nursery (18 tháng - 36 tháng)

 - 1 Giáo viên Philippin phụ trách lớp toàn thời gian

- 2-3 Giáo viên trợ giảng Việt Nam

 

Lớp Pre-School 1 & Pre - School 2 (3 tuổi)

- 1 Giáo viên Philippin phụ trách lớp toàn thời gian

- 2 Giáo viên trợ giảng Việt Nam

 

Lớp Pre-Kinder (4 tuổi)

 - 1 Giáo viên Philippin phụ trách lớp toàn thời gian

 - 2 Giáo viên trợ giảng Việt Nam

Lớp Kinder (5 tuổi)

- 1 Giáo viên bản xứ đứng lớp từ 7g30-12 giờ

- 1-2 Giáo viên trợ giảng Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lớp Pre-Kinder (4 tuổi đến 5 tuổi)

- 1 Giáo viên Philipin phụ trách toàn thời gian

- 2 Giáo viên trợ giảng Việt Nam

 

Lớp Kinder (5 tuổi đến 6 tuổi)

-  Giáo viên bản xứ phụ trách lớp từ 7g30-11g30

- 2 Giáo viên trợ giảng Việt Nam

 

Giáo viên phụ trách các bộ môn Nghệ thuật

Giáo viên Âm nhạc

Giáo viên múa

Giáo viên Mỹ thuật

Huấn luyện bơi