GÓC SÁNG TẠO: HÔ BIẾN CẦU VỒNG MÀU NHIỆM BẰNG GIẤY THỦ CÔNG [VTS Campus - Kinder 1]

🌈 GÓC SÁNG TẠO: HÔ BIẾN CẦU VỒNG MÀU NHIỆM BẰNG GIẤY THỦ CÔNG [VTS Campus - Kinder 1] 🌈

Các bạn biết không, mỗi khi cơn mưa rào kết thúc và mặt trời ló rạng là trẻ nhỏ chúng mình ai cũng thích thú khi thấy cầu vồng xuất hiện.

Như thể đọc được suy nghĩ của Kinder 1, hôm nay cô giáo đã hướng dẫn cả lớp cách để tạo ra cầu vồng của riêng mình đấy.

GÓC SÁNG TẠO: HÔ BIẾN CẦU VỒNG MÀU NHIỆM BẰNG GIẤY THỦ CÔNG [VTS Campus - Kinder 1]

Đầu tiên, chúng mình cắt giấy màu thành các đường thẳng dài sao cho chúng ứng với 7 màu của cầu vồng. Cuối cùng dán hai đầu lại giống như thể cầu vồng chui ra từ miệng túi, ló rạng sau những màn mây xanh là xong rồi đấy.

GÓC SÁNG TẠO: HÔ BIẾN CẦU VỒNG MÀU NHIỆM BẰNG GIẤY THỦ CÔNG [VTS Campus - Kinder 1]

GÓC SÁNG TẠO: HÔ BIẾN CẦU VỒNG MÀU NHIỆM BẰNG GIẤY THỦ CÔNG [VTS Campus - Kinder 1]

Thông qua tiết thủ công này, chúng mình biết thêm nhiều kiến thức bổ ích về hiện tượng tự nhiên, đồng thời ghi nhớ rõ các màu sắc rực rỡ của cầu vồng đấy.

GÓC SÁNG TẠO: HÔ BIẾN CẦU VỒNG MÀU NHIỆM BẰNG GIẤY THỦ CÔNG [VTS Campus - Kinder 1]

Xem nhiều nhất

Bình luận về bài viết